Zmiana informacji o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust.1 MAR

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał zmianę powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłaną na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, pana Roberta Brzozowskiego Wiceprezesa Zarządu Spółki, o którym to powiadomieniu informował w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Przyczyną dokonania zmiany powiadomienia jest błędnie podana data transakcji. Powinno być: „2022-04-08” zamiast: „2022.04.11”

Treść zmienionego powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu