O firmie

UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. to polski dostawcą produktów asfaltowych o zasięgu krajowym oraz europejskim. Jesteśmy jednym z największych i najnowocześniejszych producentów tej branży w Europie środkowo- wschodniej.

 

W listopadzie 2022 roku, w ramach realizacji środków zaradczych uzgodnionych z Komisją Europejską prowadzony był proces podziału przez wydzielenie Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o., którego zasadniczym celem było przeniesienie z Rafinerii Gdańskiej sp. z o.o. na LOTOS SPV2 Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i sprzedaży asfaltów. Podział był realizowany zgodnie z przyjętym Planem Podziału. Był to wymóg Komisji Europejskiej w związku z procesem reorganizacji związanej z koncentracją, która obejmuje przejęcie kontroli przez PKN Orlen S.A. nad Grupą Lotos S.A. Lotos SPV2 Sp. z o.o. zmieniła przejściowo nazwę na UNI-BITUMEN Sp. z o.o. Od dnia 10.05.2023 r. docelowa nazwa spółki brzmi UNIMOT Bitumen Sp. z o.o.

Historia firmy sięga 1 marca 1972 roku, kiedy powstała Rafineria Nafty „Gdańsk” w Budowie. Potem nazwę zmieniano kolejno na:

– Gdańskie Zakłady Rafineryjne,
– Rafineria Gdańska S.A.,
– Grupa Lotos S.A., której częścią był Lotos Asfalt Sp. z o.o.,
– Rafineria Gdańska Sp. z o.o.,
– Lotos SPV2 Sp. z o.o. (spółka wydzielająca biznes asfaltowy z Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. w ramach przejęcia Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen S.A.),
– UNI-BITUMEN Sp. z o.o.
– finalna nazwa to: UNIMOT Bitumen Sp. z o.o.

 

UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. oferuje swoim klientom szeroką gamę asfaltów: drogowych, modyfikowanych MODBIT, przemysłowych i specjalistycznych. Nasz zespół wprowadził na polski rynek budownictwa drogowego nowatorskie produkty: asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy (MODBIT CR), asfalty drogowe WMA oraz asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HiMA do budowy nawierzchni długowiecznych.