Kontakt

UNIMOT Bitumen Sp. z o.o.

Centrala Gdańsk
ul. Cypriana Kamila Norwida 2
80-280 Gdańsk

Zakład Produkcyjny Czechowice
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel.: +48 32 323 78 00

Zakład Produkcyjny Jasło
ul. 3 Maja 101
38-200 Jasło
tel.: +48 13 446 67 60

 

Przejdź do działu dystrybucji

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS.
KRS 0000888602
NIP 954-282-46-18
REGON 388400227
BDO 000578450
Kapitał zakładowy 2.900.000,00 PLN