Asfalty wysoko modyfikowane MODBIT HiMA

Asfalt bardzo wysoko modyfikowany polimerami to nowa odsłona zaawansowanych technologicznie asfaltów. Poziom modyfikacji polimerem rodzaju SBS jest ponad dwukrotnie większy niż w asfaltach modyfikowanych, które są stosowane powszechnie w warunkach ścieralnych nawierzchni drogowych. Wysoka zawartość modyfikatora przekłada się na uzyskanie mikrostruktury asfaltu z przewagą fazy polimerowej, dzięki czemu wyrób posiada podwyższone parametry funkcjonalnym jednocześnie nie powodując utrudnień przy wbudowaniu gotowej mieszanki mineralno- asfaltowej.

Asfalt bardzo wysoko modyfikowany polimerami (rodzaje 25/55-80, 45/80-80 oraz 65/105-80 stosuje się do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych. Rekomendowane zastosowanie tego rodzaju lepiszcza to w szczególności mieszanki mineralno- asfaltowe w warstwach konstrukcyjnych bardzo trwałych – „długowiecznych nawierzchni drogowych, w których wymagana jest bardzo wysoka odporność na starzenie, odporność na spękania zmęczeniowe i niskotemperaturowe oraz odporność na odkształcenia trwałe.