Asfalty drogowe

UNIMOT Bitumen oferuje wysokiej jakości asfalty drogowe, przeznaczone do budowy i utrzymania wszystkich warstw nawierzchni w technologii „na gorąco”, które sprawdziły się w wielu kluczowych inwestycjach drogowych realizowanych w Polsce i po za granicami kraju.

Asfalty drogowe spełniają wymagania techniczne oraz są poddawane ocenie zgodności na podstawie normy PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – wymagania dla asfaltów drogowych.

Asfalty drogowe stosuje się do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni utwardzonych. Są one najpowszechniej stosowanymi lepiszczami do mieszanek mineralno- asfaltowych „na gorąco” we wszystkich warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. Asfalty miękkie 70/100, 100/150, 160/200 w Polsce stosujemy głównie do produkcji emulsji oraz wyrobów hydroizolacyjnych.