Asfalt 100/150

Informacje podstawowe

Specyfikacja

Do pobrania

Złóż zamówienie

Asfalt przeznaczony do produkcji emulsji asfaltowych, mas inmpregnacyjnych i hydroizolacyjnych oraz asfaltów upłynnionych. Zgodny z normą PN-EN 12591:2010.

Parametr Jednostka Wartość Metoda oznaczania
Penetracja w 25°C 1/10mm 100 – 150 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C 39 – 47 PN-EN 1427
Temperatura łamliwości °C ≤ -12 PN-EN 12593
Temperatura zapłonu °C ≥ 230 PN-EN ISO 2592
Rozpuszczalność % m/m ≥ 99,0 PN-EN 12 592
Zmiana masy (wartość bezwzględna) % m/m ≤ 0,8 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C % ≥ 43 PN-EN 12607-1,PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia °C ≤ 10 PN-EN 12607-1, PN-EN 1427

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: