Kalkulator asfaltów

Parametry

Czy z użyciem asfaltu WMA jest uzyskiwana wymagana adhezja?:

Wynik

Stosując asfalt drogowy WMA obniżasz koszty mma!

Gwarantujemy, że dzięki WMA zyskasz więcej:
  • otrzymasz bardziej urabialną i lepiej zagęszczalną mieszankę mineralno-asfaltową
  • zrealizujesz inwestycję w wymaganym terminie
  • poprawisz warunki pracy

Jeśli potrzebujesz wsparcia z naszej strony prosimy o
Niestety koszt wytworzenia mma jest wyższy niż z użyciem klasycznego lepiszcza asfaltowego.

Pamiętaj, że stosując asfalt drogowy WMA:
  • otrzymasz bardziej urabialną i lepiej zagęszczalną mieszankę mineralno-asfaltową
  • zrealizujesz inwestycję w wymaganym terminie
  • poprawisz warunki pracy

Jeśli potrzebujesz wsparcia z naszej strony prosimy o kontakt>