Interaktywny przekrój dróg

Dzięki interaktywnemu przekrojowi dróg można dopasować odpowiedni produkt z naszego portfolio do warstwy nawierzchni i odpowiedniej kategorii drogi. Wystarczy w górnej części narzędzia wybrać kategorię drogi i najechać kursorem na okrągły punkt na nawierzchni drogi, żeby zobaczyć naszą propozycję produktu. 

Kategoria ruchu KR 1÷2
Wybierz warstwę drogową
Warstwa ścieralna
Supertrwałe i ciche
Trwałe i wytrzymałe
Spełniające wymagania minimum
mma
SMA 8
SMA 11
SMA 11
Lepiszcze asfaltowe
PMB 45/80-55
PMB 45/80-55
50/70
Warstwa wiążąca i warstwa wyrównawcza
mma
AC 16, 22 W
Lepiszcze asfaltowe
50/70
Warstwa podbudowy
mma
AC 16, 22 P
Lepiszcze asfaltowe
50/70
Kategoria ruchu KR 3÷4
Wybierz warstwę drogową
Warstwa ścieralna
Supertrwałe i ciche
Trwałe i wytrzymałe
Spełniające wymagania minimum
mma
SMA 8
SMA 11
SMA 11
Lepiszcze asfaltowe
PMB 45/80-80
PMB 45/80-55
50/70

 

 

Warstwa wiążąca i warstwa wyrównawcza
Supertrwałe i ciche
Trwałe i wytrzymałe
Spełniające wymagania minimum
mma
AC WMS 16 W
AC 16 W
AC 16 W
Lepiszcze asfaltowe
PMB 25/55-60
PMB 25/55-60
35/50
Warstwa podbudowy
Supertrwałe i ciche
Trwałe i wytrzymałe
Spełniające wymagania minimum
mma
AC WMS 16 P
AC 22 P
AC 22 P
Lepiszcze asfaltowe
PMB 25/55-60
PMB 25/55-60
35/50
Kategoria ruchu KR 5÷7
Wybierz warstwę drogową
Warstwa ścieralna
Supertrwałe i ciche
Trwałe i wytrzymałe
Spełniające wymagania minimum
mma
SMA 8
SMA 11
SMA 11
Lepiszcze asfaltowe
PMB 45/80-80
PMB 45/80-65
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca i warstwa wyrównawcza
Supertrwałe i ciche
Trwałe i wytrzymałe
Spełniające wymagania minimum
mma
AC WMS 16 W
AC WMS 16 W
AC 16 W
Lepiszcze asfaltowe
PMB 25/55-80
PMB 25/55-60
35/50
Warstwa podbudowy
Supertrwałe i ciche
Trwałe i wytrzymałe
Spełniające wymagania minimum
mma
AC WMS 16 P
AC WMS 16 P
AC 22 P
Lepiszcze asfaltowe
PMB 25/55-80
PMB 25/55-60
35/50