35/50 WMA

Informacje podstawowe

Rekomendowane temperatury technologiczne

Do pobrania

Złóż zamówienie

Asfalt drogowy WMA to nowatorski produkt na polskim rynku budownictwa drogowego. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, szereg przeprowadzonych badań i zaangażowanie pracowników zaowocowały opracowaniem produktu o szczególnych parametrach i unikatowych właściwościach, wyznaczając tym samym nową jakość w produkcji i stosowaniu asfaltów.

Ponadnormatywne właściwości asfaltu WMA pozwalają wyprodukować mieszanki mineralno-asfaltowe, wymagające ulepszonej urabialności ze względu na sposób produkcji, warunki klimatyczne lub skład. Mieszanki mineralno-asfaltowe z WMA są szczególnie zalecane do stosowania podczas prac w miejscach trudno dostępnych, takich jak tunele i parkingi podziemne.

Stosowanie asfaltu drogowego WMA zaleca się do produkcji następujących mieszanek mineralno-asfaltowych:

  • mieszanek produkowanych i wbudowywanych „na ciepło”
  • mieszanek produkowanych „na gorąco” i wbudowywanych w trudnych warunkach klimatycznych, bądź transportowanych na dużą odległość
  • mieszanek z udziałem granulatu asfaltowego pochodzącego z recyklingu nawierzchni asfaltowych
Asfalt 35/50 WMA
Postępowanie z próbkami w laboratorium
Sposób postępowania z próbkami *czas rozgrzewania i temperaturę) określa norma EN 12594. Po rozgrzaniu próbek w pojemnikach należy je ujednorodnić przez mieszanie. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania próbek
Temperatura zagęszczania próbek do MMA „na ciepło” 130 – 135°C *
Temperatura zagęszczania próbek do MMA „na gorąco” 140 – 145°C
Produkcja przemysłowa MMA „na ciepło”
Zalecane temperatury na WMB
Temperatura pompowania 155 – 180°C
Temperatura produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej 140 – 160°C **
Zalecane temperatury wbudowania MMA „na ciepło”
Optymalne temperatury początku zagęszczania min. 130°C **
Produkcja przemysłowa MMA „na gorąco”
MMA wbudowanych w trudnych warunkach klimatycznych, bądź transportowych na dużą odległość
Stosowanie granulatu asfaltowego
Temperatura pompowania 170 – 180°C
Temperatura produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej 160 – 170°C
Zalecane temperatury wbudowania MMA „na gorąco”
Optymalne temperatury początku zagęszczenia 145 – 155°C ***

 

* w zależności od planowej temperatury zagęszczenia na budowie

** wielkość obniżenia temperatury powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych (patrz poniżej – zalecenia dot. obniżenia temperatur technologicznych przy zastosowaniu technologii „na ciepło)

*** w zależności od rodzaju mieszanki, grubości warstwy i warunków klimatycznych

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: