Asfalt 35/50

Informacje podstawowe

Specyfikacja

Do pobrania

Złóż zamówienie

Asfalt przeznaczony jest do wykonywania wszystkich warstw bitumicznych nawierzchni drogowych w technologii „na gorąco”. W szczególności lepiszcza stosuje się do warstw wiążących i podbudów wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych rodzaju beton asfaltowy (AC) w kategorii ruchu KR3 – KR4 oraz KR5 – KR7. Asfalt może być wykorzystywany jako lepiszcze do produkcji asfaltu lanego. Zgodny z normą PN-EN 12591:2010

Parametr Jednostka Wartość Metoda oznaczania
Penetracja w 25°C 1/10mm 35 – 50 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C 50 – 58 PN-EN 1427
Temperatura łamliwości °C ≤ -5 PN-EN 12593
Temperatura zapłonu °C ≥ 240 PN-EN ISO 2592
Rozpuszczalność % m/m ≥ 99,0 PN-EN 12 592
Zmiana masy (wartość bezwzględna) % m/m ≤ 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C % ≥ 53 PN-EN 12607-1,PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia °C ≤ 8 PN-EN 12607-1, PN-EN 1427

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: