Asfalty modyfikowane MODBIT z dodatkiem gumy

Asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy jest innowacyjnym produktem przygotowanym przez nasz zespół. Specjalnie opracowana technologia produkcji oraz starannie dobrane składniki pozwoliły uzyskać produkt zwiększający odporność nawierzchni drogowych na spękania termiczne i mechaniczne, o właściwościach reologicznych wpływających na wzrost trwałości nawierzchni asfaltowej. Badania cech asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy po starzeniu długotrwałym wykazały, że jego parametry w niskiej temperaturze eksploatacji przewyższają właściwości tradycyjnego asfaltu drogowego, a nawet asfaltu (PMB) modyfikowanego jedynie typowym modyfikatorem polimerowym.