Asfalt 160/220

Informacje podstawowe

Specyfikacja

Do pobrania

Złóż zamówienie

Asfalt przeznaczony jest do produkcji emulsji asfaltowych, mas impregnacyjnych i hydroizolacyjnych, asfaltów upłynnionych oraz materiałów hydroizolacyjnych. Zgodny z normą PN-EN 12591:2010.

Parametr Jednostka Wartość Metoda oznaczania
Penetracja w 25°C 1/10mm 160 – 220 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C 35 – 43 PN-EN 1427
Temperatura łamliwości °C ≤ -15 PN-EN 12593
Temperatura zapłonu °C ≥ 220 PN-EN ISO 2592
Rozpuszczalność % m/m ≥ 99,0 PN-EN 12 592
Zmiana masy (wartość bezwzględna) % m/m ≤ 1 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C % ≥ 37 PN-EN 12607-1,PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia °C ≤ 11 PN-EN 12607-1, PN-EN 1427

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: