Asfalty WMA

Asfalt drogowy WMA to nowatorski produkt na polskim rynku budownictwa drogowego. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, szereg przeprowadzonych badań i zaangażowanie pracowników zaowocowały opracowaniem produktu o szczególnych parametrach i unikatowych właściwościach, wyznaczając tym samym nową jakość w produkcji i stosowaniu asfaltów.

Ponadnormatywne właściwości asfaltu WMA pozwalają wyprodukować mieszanki mineralno-asfaltowe, wymagające ulepszonej urabialności ze względu na sposób produkcji, warunki klimatyczne lub skład. Mieszanki mineralno-asfaltowe z WMA są szczególnie zalecane do stosowania podczas prac w miejscach trudno dostępnych, takich jak tunele i parkingi podziemne.

Stosowanie asfaltu drogowego WMA zaleca się do produkcji następujących mieszanek mineralno-asfaltowych:

  • mieszanek produkowanych i wbudowywanych „na ciepło”
  • mieszanek produkowanych „na gorąco” i wbudowywanych w trudnych warunkach klimatycznych, bądź transportowanych na dużą odległość
  • mieszanek z udziałem granulatu asfaltowego pochodzącego z recyklingu nawierzchni asfaltowych