Asfalt 50/70

Informacje podstawowe

Specyfikacja

Do pobrania

Złóż zamówienie

Asfalt przeznaczony jest do wykonywania wszystkich warstw bitumicznych nawierzchni drogowych w technologii „na gorąco, w szczególności do wytworzenia betonu asfaltowego (AC) stosowanego do budowy i utrzymania dróg kategorii ruchu KR1 – KR2 oraz KR3 – KR4, a także do produkcji emulsji asfaltowych. Zgodny z normą PN-EN 12591:2010.

Parametr Jednostka Wartość Metoda oznaczania
Penetracja w 25°C 1/10mm 50 – 70 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C 46 – 54 PN-EN 1427
Temperatura łamliwości °C ≤ -8 PN-EN 12593
Temperatura zapłonu °C ≥ 230 PN-EN ISO 2592
Rozpuszczalność % m/m ≥ 99,0 PN-EN 12 592
Zmiana masy (wartość bezwzględna) % m/m ≤ 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C % ≥ 50 PN-EN 12607-1,PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia °C ≤ 9 PN-EN 12607-1, PN-EN 1427

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: