Asfalt 70/100

Informacje podstawowe

Specyfikacja

Do pobrania

Złóż zamówienie

Asfalt przeznaczony głównie do produkcji emulsji asfaltowych, mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii „na gorąco” przeznaczonych do ruchu lekkiego KR1 – KR2, mas impregnacyjnych i hydroizolacyjnych oraz asfaltów upłynnionych. Zgodny z normą PN-EN 12591:2010.

Parametr Jednostka Wartość Metoda oznaczania
Penetracja w 25°C 1/10mm 70 – 100 PN-EN 1426
Temperatura mięknienia °C 43 – 51 PN-EN 1427
Temperatura łamliwości °C ≤ -10 PN-EN 12593
Temperatura zapłonu °C ≥ 230 PN-EN ISO 2592
Rozpuszczalność % m/m ≥ 99,0 PN-EN 12 592
Zmiana masy (wartość bezwzględna) % m/m ≤ 0,8 PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja w 25°C % ≥ 46 PN-EN 12607-1,PN-EN 1426
Wzrost temperatury mięknienia °C ≤ 9 PN-EN 12607-1, PN-EN 1427

Zamówienie na asfalt możesz złożyć: