Raport kwartalny za I 2018

  • Raport nr:/
  • Data publikacji:15.05.2018 / 17:51

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I 2018 r.