Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2013 – wstępne dane

Przychody netto ze sprzedaży w listopadzie 2013 – wstępne dane

Wersja PDF raportu