Informacja o transakcjach oraz zmiana informacji o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że otrzymał
powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta oraz zmianę tego powiadomienia, przesłane na
podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, pana Roberta
Brzozowskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść powiadomienia oraz zmiany tego powiadomienia znajduje się w załącznikach do raportu
bieżącego.