Podwyższenie prognoz finansowych

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o zmianie
prognozowanych, jednostkowych wyników finansowych w 2015 r., opublikowanych w
raporcie bieżącym nr 26/2014.

Zarząd Spółki zakłada osiągnięcie w 2015 r. następujących wyników:

  • przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 1 100 mln zł (wzrost o ok. 47% w
    stosunku do poprzedniej prognozy)
  • zysku netto w kwocie 6,8 mln zł (wzrost o ok. 36% w stosunku do poprzedniej
    prognozy)
  • zysku EBITDA w wysokości 11,5 mln zł (w poprzedniej prognozie Zarząd Spółki nie
    określał wartości EBITDA).

Powodem podwyższenia prognoz finansowych na 2015 r. jest osiągnięcie do końca lipca
2015 r. wyższych niż wcześniej zakładano przychodów ze sprzedaży w zakresie hurtowej
sprzedaży oleju napędowego oraz sprzedaży biopaliw.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent