Cena spot

Informujemy, że dla dostaw, które nie stanowią Ilości Gwarantowanych (plany złożone na portalu e-sprzedaż) cena sprzedaży może zostać powiększona o określony dyferencjał dla sprzedaży typu spot.

Ostateczna cena zamówionego asfaltu zależy od daty nalewu produktu.