Purchasing documents

General Terms and Conditions of Supply (GTCS)

PL: Ogólne Warunki Dostawy (OWD)
 ENG: General Terms and Conditions of Supply of Bitumen by a Tank Truck (Hereinafter the GTCS)
LT: BENDROSIOS BITUMO TIEKIMO AUTOCISTERNOMIS SĄLYGOS (toliau – BTS)

Ogólne warunki dostawy (OWD) mają zastosowanie do wszystkich zawieranych umów sprzedaży asfaltów, o ile nie zostało inaczej postanowione na piśmie. Wszelkie ustalenia warunków handlowych, dokonane między Stronami w innej formie niż pisemna, zostały zastąpione postanowieniami OWD, które mają pierwszeństwo w stosunku do takich ustaleń.

General Terms and Conditions of Purchase (GTCP)

EN: General Terms and Conditions of Purchase (GTCP)
ENG: General Terms and Conditions of Purchase (hereinafter referred to as GTCP)