Стандарт CSR

Шановний Контрагенте,

 

w UNIMOT Bitumen Sp. z o.o. (надалі: UNIMOT Bitumen) ми усвідомлюємо свою відповідальність за наслідки наших дій, а також свою роль у процесі формування етичних і бізнес-стандартів, що функціонують у нашому середовищі. Тому як у внутрішніх відносинах, так і у відносинах з нашими контрагентами, а також у спілкуванні та соціальній діяльності ми керуємося принципами корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), застосовуючи при цьому єдині стандарти оцінки етичної поведінки працівників і ділових партнерів, дотримання прав людини, дотримання прав працівників та дбайливого ставлення до природного довкілля.

 

У нашій повсякденній роботі дуже важливими є принципи професіоналізму, поваги, прозорості та співпраці з почуттям відповідальності за вплив наших дій на довкілля, підкреслюючи при цьому нашу відданість створенню найкращих можливих стандартів захисту і дотримання прав людини, стандартів праці, охорони довкілля і протидії корупції.

 

Зазначені вище принципи і практики, на які ми спираємося, є універсальними і мають визначати напрямки діяльності та стандарти, що застосовуються в кожній структурі, незалежно від її розміру, складності чи області, в якій вона функціонує. Тому, докладаючи всіх зусиль для впровадження найвищих етичних стандартів у нашій власній організації, ми хочемо, щоб вони були також важливим зразком для наслідування для всіх компаній, залучених до виконання наших завдань.

 

Тому ми вимагаємо від вас, шановний контрагенте, відповідати таким стандартам щодо:

ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Розкрити Згорнути

Дотримуватися чинного законодавства щодо захисту довкілля в широкому розумінні, зокрема щодо отримання необхідних дозволів, подання заяв та інформації, дотримуватися обмежень щодо використання довкілля, використовувати виробничі ресурси з замкнутим циклом, а також діяти згідно з принципом сталого розвитку і вживати організаційні заходи, що обмежують негативний вплив власної діяльності на природне довкілля.

БЕЗПЕКИ

Розкрити Згорнути

Забезпечувати, дотримуватися і застосувати чинне законодавство, правила і стандарти поведінки, а також галузевих стандартів щодо безпеки праці в широкому розумінні, технологічної безпеки, охорони здоров’я та протипожежного захисту, що стосуються вашої діяльності, а також дотримуватися взятих на себе зобов’язань у цій області в рамках співпраці з UNIMOT Bitumen. Вживати заходів щодо мінімізації професійних, технологічних і технічних ризиків, а також запобігати нещасним випадкам на виробництві та іншим загрозам. Формувати культуру безпеки праці та дотримуватися правила “нульової толерантності” до нехтування правилами та невиконання вимог безпеки.

ПРАВ ЛЮДИНИ

Розкрити Згорнути

Сприяти рівним можливостям працівників і забезпечувати гідні умови праці без будь-якої дискримінації. Дотримуватися чинних правил трудового законодавства, зокрема, стосовно мінімальної заробітної плати, робочого часу і свободи асоціацій для працівників.

 

Впроваджувати міжнародні стандарти прав людини, а також нульову толерантність до всіх форм незаконної, примусової, рабської праці або праці, що принижує людську гідність.

ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬСТВО

Розкрити Згорнути

Врахування соціальних питань у веденні господарчої діяльності та прагнення інтегрувати власний діяльність із соціальними, екологічними, етичними та правозахисними цінностями.

ЗАБОРОНИ КОРУПЦІЇ ТА ПІДКУПУ

Розкрити Згорнути

Абсолютна нетерпимість до поведінки корупційного характеру, що означає заборону пропонувати та передавати будь-які майнові чи особисті вигоди з метою впливу на будь-які кадрові рішення ділових партнерів чи державних службовців.

 

Не вживати дій, що призводять до вибору вашої комерційної пропозиції у спосіб, що суперечить закону чи нормам моралі, а також не брати участі в будь-яких угодах чи домовленостях з іншими третіми особами, які були б спрямовані на те, щоб вплинути на вибір вашої пропозиції під час закупівельної процедури.

УНИКАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Розкрити Згорнути

Негайно інформувати про виникнення будь-якого конфлікту інтересів у наших відносинах, який може перешкоджати належному проведенню закупівельного процесу та виконанню Договору/Замовлення, впливати на вашу чи нашу неупередженість, якість вашої роботи чи послуг, незалежність або сумлінність, проявляти належну старанність, необхідну для ведення господарської діяльності, а також вживати дії, спрямовані на уникнення конфлікту інтересів.

ОБОВ'ЯЗКИ ВАШИХ ПАРТНЕРІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВКАЗАНИХ ВИЩЕ ПРИНЦИПІВ

Розкрити Згорнути

Водночас час ми очікуємо, що вказані вище принципи будуть повністю дотримуватися не лише нашими прямими контрагентами і співробітниками, але й усіма суб’єктами, залученими до процесів, ініційованих UNIMOT Bitumen. Тому ми вимагаємо, щоб ви, як наш контрагент, також зобов’язали своїх партнерів, співпрацівників, постачальників і всіх інших осіб, які беруть участь у діяльності для нас, дотримуватися всіх цих правил. Адже лише таким чином ми можемо реально вплинути на просування наших цінностей і формування позицій, до яких ми прагнемо в бізнесі та в професійному житті.