Контактна форма

Контактна форма

    Показатибільше

    вул. Сверклянська (47-120) Завадзке, зареєстрована у Районному суді в Ополе, VIII Економічний відділ Національного судового реєстру, за номером KRS: 0000382244 (NIP: 7561967341, REGON: 160384226) з метою: виконання та надання відповіді на звернення. Персональні дані з цією метою оброблятимуться відповідно до ст. 6, п. 1а Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. «Про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних та про вільний рух таких даних», а також скасування директиви 95/46/ЄC (GDPR). Дані можуть бути передані суб'єктам, які надають Адміністратору послуги, необхідні для досягнення мети обробки (наприклад, хостинговим компаніям). Дані зберігатимуться протягом 3 років або до відкликання згоди. Персональні дані, надані у формі, не підлягають профілюванню. Суб'єкт даних має право доступу до змісту своїх даних та право їх спростовувати, усувати, обмежувати їх обробку, право до перенесення цих даних, право на внесення заперечення, право на відкликання згоди на їх обробку в будь-який час, не впливаючи на законність такої обробки, яка здійснювалась на підставі згоди до її відкликання. Більше інформації можна знайти вполітика конфіденційності