Informacja o transakcji osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał
powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1
rozporządzenia MAR, od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, pani Barbary
Satławy, żony pana Bogusława Satławy, członka rady nadzorczej Emitenta.
Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu